آیفون تصویری, تعمیر و نصب آیفون تصویری میدان امام حسین

تعمیر و نصب آیفون تصویری میدان امام حسین